رایانه برای همه

رایانه برای همه

در کشور تلاش بسیاری از سوی دولت و نهادهای مردمی و نیکوکاری صورت می گیرد تا با ساخت مدارس، تأمین تجهیزات آنها و تهیه کتب و لوازم التحریر نیازهای اولیه سواد آموزی در کشور فراهم آید. جد و جهد فراوان نیکوکاران در این راه که سابقه ای چندین ده ساله دارد توجه ایشان را از این نکته غافل نموده است که امروز سواد فراتر از تعاریف گذشته رفته است و دیگر نمی توان به کسی که به کار با رایانه آشنا نیست، با دنیای اینترنت غریبه است و زبان انگلیسی را بلد نیست باسواد گفت. 

                                                                          

از سوی دیگر در شرائطی که امکان تأمین فیزیکی بسیاری از نیازهای فرهنگی و آموزشی در نقاط دور افتاده میسر نیست، می توان با فراهم نمودن رایانه در این نقاط بسیاری از این نیازها را از دریچه اینترنت در این نقاط تأمین نمود. 
پویش "رایانه برای همه" که با ترکیب اختصاری "رای به" به معنای زیبای "اندیشه نیک" توسط جمعی از آرزومندان توسعه دانش و فرهنگ در ایران زمین آغاز شده است مأموریت خود را این قرار داده است تا با استفاده از توان دوستداران این فکر و ارتباط با موسسات نیکوکاری مدرسه ساز و به کمک طلبیدن کلیه سازمانها و موسسات عمومی و دولتی برای تأمین رایانه مورد نیاز مدارس، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی مناطق محروم حرکتی گسترده را شکل دهد و شبکه ای سراسری برای این کار بوجود آورد. 
ایده اولیه "رای به" اینست که با استقرار پایگاههای جمع آوری، تعمیر و بازسازی رایانه در تهران و دیگر شهرهای بزرگ و برخوردار کشور رایانه های دست دوم قابل استفاده را از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، اولویت بندی به مراکز آموزشی و فرهنگی مناطق محروم کشور ارسال نماید. 
"رای به" در کنار این اقدام با استفاده از کمکهای نقدی نیکوکاران همزمان نیز به خریداری رایانه های نو و ارسال آنها به مراکز آموزشی مزبور اقدام می نماید.
اگرچه اولین و مهمترین هدف این طرح با سواد کردن دانش آموزان و شهروندان مناطق محروم با تعریف نوین آن است اما لازم به ذکر است که بسط و توسعه این پویش دستاوردهای جانبی هم به همراه دارد که برخی از آنها عبارتند از:
1- کمک به تسریع آهنگ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به نقاط دور افتاده و تحقق آرمان دولت-شهروند الکترونیک
2- صرفه جویی در هزینه های آموزشی دولت با فراهم ساختن امکانات آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی
3- ارتقاء مهارتهای دانش آموزان که کارجویان فردا هستند برای جذب سریعتر در بازار کار، پائین آوردن هزینه آموزش کارجویان و افزایش بهره وری سازمانی 
4- خالی ساختن انبارهای سازمانها، ادارات و شرکتها از رایانه های مستعمل آنهم در مسیری ارزشمند 
5- تسریع و تسهیل روند نوسازی و جایگزینی سخت افزارها در سطح کشور و روزآمد سازی سخت افزاری کشور
6- جذب نیکوکارانی که از شیوه های نوین نیکوکاری استقبال می نمایند (نه شیوه های مرسوم) و کمک به بسط فرهنگ و شبکه نیکوکاری در شهرهای بزرگ
لازم به ذکر است که در 9 ماه گذشته از شروع پویش "رایانه برای همه" تاکنون تعداد 50 دستگاه رایانه نو و 85 دستگاه رایانه تجهیز شده و ارتقاء یافته دست دوم به مدارس مناطق محروم هدیه شده است که برخی اسناد و مدارک آن نزد موسسه مهر گیتی موجود می باشد.