مشارکت در ساخت مدرسه در منطقه محروم ایلام

مشارکت در ساخت مدرسه در منطقه محروم ایلام

در راستای انجام وظیفه شهروندی در محرومیت زدایی و کاهش شکاف فرهنگی در کشور ساخت مدارس در این مناطق با کوشش فعالان اقتصادی نیکوکار سرعت بیشتری می یابد. 

گزارش روابط عمومی اتاق ایلام حاکی است؛ پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران که به همراه جمعی از اعضای موسسه خیریه مهر گیتی به استان ایلام سفر کرده بود هزینه ساخت یک باب مدرسه راهنمایی را که در منطقه محروم چالاب در شهرستان مهران احداث خواهد شد تقبل نمود.
پدرام سلطانی در سخنانی با تاکید بر ضرورت توجه به امور آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم کشور، گفت: همه فعالان اقتصادی وظیفه دارند که برای چنین اقدام هایی اهتمام جدی داشته باشند.
وی اظهار کرد: زیر ساخت توسعه اقتصادی توسعه آموزش و فرهنگ است و به همین جهت لازم است که در توسعه زیرساختهای لازم در این بخش هم دولت و هم بخش خصوصی اهتمام جدی تر داشته باشند. 
سلطانی افزود: بنده نیز به حکم وظیفه ملی و شهروندی خود در این حرکت حضور جدیتری خواهم داشت و از جایگاه و توان خود هم استفاده می کنم تا این حرکت را در کشور ترویج کنم.
رییس اتاق بازرگانی ایلام: اتاق ایلام از فعالیت خیرین در مناطق محروم حمایت می کند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام نیز در این رابطه گفت: این اتاق از هرگونه فعالیت خیرین در مناطق محروم این استان حمایت می کند.
شعبان فروتن در جریان دیدار با دکتر پدرام سلطانی از اعضای موسسه خیریه مهرگیتی تهران که به این استان سفر کرده بود، بیان کرد: استان ایلام دارای مناطق محرومی است که خیران می توانند در این مناطق اقدام های بزرگی برای رفع محرومیت انجام دهند.
وی ادامه داد: بدون تردید اقدام های خداپسندانه موسسه خیریه مهرگیتی تهران در استان ایلام هیچگاه از اذهان پاک نمی شود.
وی در ادامه آمادگی اتاق بازرگانی ایلام را برای مشارکت در اجرای طرح های محرومیت زدایی در منطقه اعلام کرد.
فروتن افزود: موسسه خیریه مهرگیتی تهران تاکنون افزون بر اهدای 50 دستگاه یارانه ، در ساخت دو مدرسه در مناطق محروم شهرستان های شیروان، چرداول و مهران ایلام مشارکت کرده است.