با هدف گسترش خلاقیت در امور نیکوکارانه؛ مسابقه بهترین پروژه نیکوکاری در وب سایت پدرام سلطانی برگزار می شود

با هدف گسترش خلاقیت در امور نیکوکارانه؛ مسابقه بهترین پروژه نیکوکاری در وب سایت پدرام سلطانی برگزار می شود


مسابقه «خلاقیت در ایفای مسئولیت اجتماعی» از سوی شبکه انسانیت وب سایت پدرام سلطانی با هدف گسترش خلاقیت در امور نیکوکارانه برگزار می شود.

دیرزمانی است که فعالیت های نیکوکاری در کشور ما شیوه ای سنتی و تکراری به خود گرفته و از خلاقیت و نوآوری در حوزه ایفای مسئولیت اجتماعی و امور نیکوکارانه خبری نیست. اکنون زمان آن فرا رسیده است که متناسب با نیازهای جامعه در حوزه های پنهان مانده مسئولیت اجتماعی و نیکوکاری، ابتکاراتی نیز به کار گرفته شود.

از سوی دیگر همواره این استنباط وجود دارد که انجام کارهای موثر و جدی نیکوکارانه مستلزم اختصاص بودجه های سنگین است؛ حال آنکه اگر ابتکار و خلاقیت در این حوزه وجود داشته باشد، می توان فعالیت هایی را شناسایی کرد و گسترش داد که با مبالغی نه چندان زیاد نیز قابل انجام هستند.

بدین جهت برآنیم که در شبکه انسانیت مسابقه ای برای گزینش پروژه های نیکوکارانه توأم با نوآوری و خلاقیت برگزار کنیم و از بین پروژه های پیشنهادی، به 3 پروژه نیکوکاری هر یک مبلغ 1 میلیون تومان وجه نقد به منظور اجرای برنامه پیشنهادی در اختیار نفر یا تیم پیشنهاد دهنده قرار داده می شود که با همکاری و همراهی تیم شبکه انسانیت به مرحله اجرا درآید.

در پایان مهلت مقرر، کلیه پروژه ها به رأی خود شرکت کنندگان در مسابقه گذاشته می شود و نهایتا هیات داوری با استناد به آراء شرکت کنندگان و تیم شبکه انسانیت جمع بندی می نماید و 3 پروژه را انتخاب خواهد کرد.

به یاد داشته باشید که هدف نخست این شبکه، همکاری و هم افزایی در راستای انجام کارهای عام المنفعه در حوزه های آموزش، فرهنگ و اجتماع است.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند پروژه های پیشنهادی خود را تا تاریخ 26 شهریور ماه 1392 از طریق ایمیل های mail@soltani.ir و mail@soltani.info برای ما ارسال کنند. 


فرم شرکت در مسابقه

درصورتیکه موفق به دریافت فرم شرکت در مسابقه نشدید، با ایمیل های فوق جهت دریافت فرم مکاتبه نمائید.