تعیین هیأت راهبردی شبکه انسانیت

تعیین هیأت راهبردی شبکه انسانیت

تعیین هیأت راهبردی شبکه انسانیت وب سایت رسمی و اطلاع رسانی پدرام سلطانی در دستور کار این شبکه قرار گرفت.


این کارگروه یا هیأت راهبردی متشکل از افراد علاقمند به همکاری و هم افزایی در راستای انجام کارهای عام المنفعه در حوزه های آموزش، فرهنگ و اجتماع و صاحبنظرانی خواهد بود که ما را در انجام امور مربوط به این شبکه هدایت و راهنمایی و در تصمیم گیری ها یاری کنند.

افرادی که علاقمند به حضور در این هیأت راهبردی هستند و یا نظر و پیشنهادی در این زمینه دارند، می توانند با ایمیل های mail@soltani.info و mail@soltani.ir با ما مکاتبه و رزومه خود را نیز برای ما ارسال نمایند.