تازه ترین ها


سیاست‌های دولت، عامل افزایش تقاضای ارز

سیاست‌های دولت، عامل افزایش تقاضای ارز

پدرام سلطانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: رویکرد دولت و بانک مرکزی به جای مدیریت تقاضا و کنترل آن، تقاضا را افزایش داده است.

پیمان سپاری ارزی شیشه‌های اقتصاد کشور را کدر می‌کند

پیمان سپاری ارزی شیشه‌های اقتصاد کشور را کدر می‌کند

پدرام سلطانی مطرح کرد: اجرای طرح پیمان سپاری ارزی موجب از بین رفت شفافیت در صادرات و خروج غیر رسمی کالا از کشور می‌شود.

بیایید فوتبال بازی کنیم

بیایید فوتبال بازی کنیم

وقتی در فوتبال ژرف می شوم در می یابم که حکمرانی فوتبال توانسته است خود را تا حدی از آسیب‌ها و نامدیریتی‌های ملی ما جدا کند. امروز، در حالی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما در وضع خوبی نیست، فوتبال ما متمایز از وضع عمومی کشور آراسته و آماده است.

گفت‌وگو با پدرام سلطانی درباره کولبران و معیشت‌های جایگزین

گفت‌وگو با پدرام سلطانی درباره کولبران و معیشت‌های جایگزین

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به طرح ایده «بازارهاي مشترك اقوام» در مناطق مرزی پرداخت و گفت: در صورت عملي شدن بازار مشترك اقوام مردمي كه شب و روز با هم معامله مي‌كنند خودشان حافظان امنيت منطقه هم هستند و به بهبود شرايط امنيتي كمك مي‌كنند.

افتتاح 6 مدرسه ابتدایی در سیستان و بلوچستان به همت پویش «ایران من»

افتتاح 6 مدرسه ابتدایی در سیستان و بلوچستان به همت پویش «ایران من»

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

img08

مسئولیت اجتماعی

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.
ادامه مطالب در صفحه مسئولیت اجتماعی

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

ادامه در صفحه ایده یاب