تازه ترین ها


تشدید بدهی‌های صنایع

تشدید بدهی‌های صنایع

پدرام سلطانی در خصوص اثربخشی تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت به ‌منظور جبران آسیب ناشی از شیوع کرونا به «جهان‌صنعت» گفت: نگاهی به میزان تمهیدات اندیشیده شده از سوی اقتصادهای بزرگ دنیا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس بر بنگاه‌های اقتصادی نشان از اهمیت و پیش‌بینی عوارض بزرگ و جدی این بحران دارد. همچنین مقایسه نوع و میزان این تسهیلات با بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی نشان می‌دهد میزان و نوع حمایت در نظر گرفته شده در مقیاس حمایت‌های سایر کشورها نمی‌گنجد.

فعالیت اینستکس؛ فقط تا زمان عبور از کروناست

فعالیت اینستکس؛ فقط تا زمان عبور از کروناست

رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش گفت: چالش اصلی این است که باید برای اینستکس منابع مالی داشته باشیم که بر اساس آن تجارت جریان یابد و این تجارت باید از محل فروش ما به اتحادیه اروپا شکل بگیرد، باید از محل نفت و فرآورده و ارز متعلق به دولت، یا مانده حساب و پولی که در بانک‌های جهانی داریم، تامین مالی شود، باید از محل پول نفتی که به چین، کره، ترکیه، عراق، بخشی از ژاپن و مبلغ کمی هم که در اروپا داریم، اگر قابل انتقال باشد برای تجارت بهره ببریم.

تاثیرات کرونا بر روند صادرات در ایران و جهان

تاثیرات کرونا بر روند صادرات در ایران و جهان

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد جهان اظهار کرد: همانطور که از قبل پیش‌بینی می‌شد با شیوع این ویروس، بسیاری از کشورهای دنیا تحت تاثیر قرار گرفتند و دولت‌ها مجبور به اندیشیدن تمهیداتی شده‌اند تا از این شرایط عبور کنند.

واردات تجهیزات از اروپا بسیار دشوار شده است

واردات تجهیزات از اروپا بسیار دشوار شده است

پدرام سلطانی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه که در هفته‌های گذشته، تحت تاثیر ورود کرونا به ایران شکل گرفته، تغییر شرایط تجارت خارجی و به دنبال آن برنامه ریزی برای واردات نیازهای کشور در مقابله با این ویروس بوده است.

توزیع بسته های بهداشتی در مناطق کم برخوردار

توزیع بسته های بهداشتی در مناطق کم برخوردار

افتتاح مدارس ایران من در استان کرمان

افتتاح مدارس ایران من در استان کرمان

افتتاح مدارس ایران من در کرمانشاه

افتتاح مدارس ایران من در کرمانشاه

img08

مسئولیت اجتماعی

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.
ادامه مطالب در صفحه مسئولیت اجتماعی

چند رسانه ای

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

ادامه در صفحه ایده یاب