تازه ترین ها


تأسیس اتاق ایران و قطر با حضور نایب رئیس اتاق ایران

تأسیس اتاق ایران و قطر با حضور نایب رئیس اتاق ایران

پدرام سلطانی در نشستی که به منظور تأسیس اتاق مشترک ایران و قطر برگزار شد تأکید کرد: بخش خصوصی باید بداند نقشش نسبت به قبل تغییر کرده و مأموریتی ملی برای پیشگامی توسعه تعاملات با دنیا دارد.

تأخیر در تصمیم‌گیری و دولتی که وقت‌شناس نیست

تأخیر در تصمیم‌گیری و دولتی که وقت‌شناس نیست

دولت دوم آقای روحانی در شرایطی قرار گرفته که یک انبان کار نکرده و تصمیم نگرفته به همراه خود دارد و بیش از آنکه مختار به تصمیم‌گیری باشد به جبر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تصمیم‌گیری واداشته می‌شود.

لهستان می‌تواند دروازه تعامل ایران با اتحادیه اروپا باشد

لهستان می‌تواند دروازه تعامل ایران با اتحادیه اروپا باشد

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است حجم روابط تجاری میان ایران و لهستان با ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود میان دو کشور منطبق نیست و نیازمند اصلاح است.

بازخوانی یک سیاست ناتمام

بازخوانی یک سیاست ناتمام

باید بدون فوت وقت سازوکارهای تشویقی و انگیزشی را برای صنایع بزرگ به سمت فروش به صنایع پایین دستی، افزایش سازگاری با محیط زیست و افزایش بودجه تحقیق و توسعه بگردانیم.

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

دو مدرسه ایران من در خراسان رضوی افتتاح شد

دو مدرسه ایران من در خراسان رضوی افتتاح شد

img08

مسئولیت اجتماعی

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.
ادامه مطالب در صفحه مسئولیت اجتماعی

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

ادامه در صفحه ایده یاب